Sistem detectie si semnalizare incendiu DO SECURITY

Sistem detectie și semnalizare incendiu

 

La DO SECURITY, lucrăm cu dedicare și operativitate pentru siguranța ta. De mai bine de 20 de ani ne-am asumat misiunea de a proiecta sisteme și soluții care au ca scop protejarea persoanelor, a proprietății și a bunurilor. Experiența noastră ne-a demonstrat de nenumărate ori că toate acestea se pot pierde cel mai ușor în cazul unui incendiu.

De aceea, în aria noastră de expertiză intră și proiectarea și implementarea sistemelor de detecție și semnalizare a incendiilor.

 

Sistemele noastre de detecție, semnalizare și avertizare incendiu sunt proiectate ca un întreg pentru a detecta și semnaliza, într-un timp cât mai scurt, apariția unui început de incendiu în spațiile protejate, concomitent cu alarmarea personalului și a echipelor de pompieri. De altfel, serviciul DO FIRE vine în completarea serviciilor pentru prevenirea și stingerea incendiilor, ca serviciu privat de pompieri.

 

Sistemele noastre de detecție și semnalizare a unui incendiu asigură:

 •  avertizarea ocupanților clădirii asupra pericolului de incendiu și transmiterea mesajelor pentru evitarea instalării panicii.
 •  detectarea incendiilor atât pe căile de circulație pentru funcționarea normală a construcțiilor, cât, mai ales, în spațiile și încăperile auxiliare, precum și în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util;
 •  anunțarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat și/ sau prin declanșatoare manuale de alarmă și telefoane de interior, precum și, după caz, la unitatea de pompieri (DO FIRE);
 •  alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze prima intervenție și evacuarea utilizatorilor în conformitate cu planurile de acțiune stabilite;
 •  avertizarea ocupanților clădirii asupra pericolului de incendiu și transmiterea mesajelor pentru evitarea instalării panicii.

 

Elemente componente ale sistemelor noastre de detectare, semnalizare și avertizare a unui incendiu sunt următoarele:

 •  detectoare de incendiu
 •  echipament de control și semnalizare
 •  dispozitive de alarmă incendiu
 •  declanșatoare manuale de alarmă
 •  dispozitiv de transmisie alarmă la incendiu
 •  stație de recepție alarmă la incendiu
 •  sistem de comandă a sistemelor automate de protecție împotriva incendiului
 •  echipament de protecție împotriva incendiului
 •  dispozitiv de transmisie semnal de defect
 •  stație de recepție semnal de defect
 •  echipament de alimentare cu energie
 •  elemente pentru conectare
 •  unul sau mai multe dispozitive autonome de alarmare la fum.

 

Contactează-ne pentru o ofertă personalizată!

Pentru proiectarea unui sistem de detecție și semnalizare a unui incendiu, luăm în considerare factori precum: riscul de incendiu, tipul de clădire, categoria de importanță a construcției și parametrii care trebuie supravegheați (temperatura din interior, fumul, emanația de gaze periculoase sau explozive, flacără).

 

Proiectăm:

 •  Sisteme convenționale, destinate spațiilor mici;
 •  Sistemele adresabile. Acestea sunt sisteme complexe, destinate spațiilor mari, care permit identificarea exactă a elementului aflat în alarmă, având funcții multiple interconectate și la instalațiile de stingere, astfel încât pot declanșa automat instalația de stingere (cu sprinklere, spumă sau gaze).

 

De ce să alegi un sistem detecție și semnalizare a unui incendiu DO SECURITY?

 
 •  Proiectăm sisteme de detecție și semnalizare a unui incendiu conform Standardului European EN54 dedicat sistemelor de alarmare și semnalizare la incendiu.  DO SECURITY este o companie autorizată în acest sens, deci avem competența necesară instalării acestor sisteme. Toate sistemele noastre de alarmă la incendiu sunt realizate în conformitate cu specificațiile incluse în planul de proiectare.
 •  Avem expertiză în proiectarea sistemelor de detecție și alarmare. Această etapă este extrem de importantă și reprezintă baza întregului sistem de alarmare la incendiu. Dacă sistemul nu este proiectat corect, pot apărea alarme false sau, în cel mai rău caz, sistemul nu va detecta corect sau nu va detecta deloc un incendiu.
 •  Punem în funcțiune sistemul și îl testăm. În primul rând, verificăm dacă sistemul corespunde specificațiilor de proiectare și schițelor și dacă cablajul corespunde reglementarilor și este unul sigur. Ultima și cea mai importantă etapă este punerea în funcțiune a sistemului. Personalul nostru este avizat să verifice funcționalitatea întregului sistem și să valideaze sistemul ca fiind sigur și adecvat pentru a-și atinge scopul.
 •  Oferim mentenanță: DO SECURITY este o companie autorizată pentru a realiza întreținerea sistemelor de detecție și alarmare la incendiu pe care le implementează. Realizăm mentenanța sistemului conform reglementărilor la fiecare 6 luni sau mai des, dacă obiectivul are o clasă de risc ridicată.