Mentenanță sistem de securitate

Prin această soluție DO SECURITY garantează ținerea sub supraveghere a sistemelor de securitate tehnice instalate în locația ta, astfel încât acestea să funcționeze permanent în parametrii optimi stabiliți de producator și să acopere cerințele de securizare ale locației.

 

Soluția poate fi pusă în aplicare prin:

  • servicii de întreținere preventivă derulate sub forma reviziilor periodice executate trimestrial. Întreținerea preventivă reprezintă întreg ansamblul de operațiuni necesar a fi efectuate periodic pentru menținerea funcționării echipamentelor și sistemelor în parametrii proiectați (verificări, testări, reglaje, curpțare, schimbare consumabile). Întreținerea preventivă reprezintă o componentă necesară pentru ca beneficiarul să poată utiliza pe deplin dreptul la garanție acordat de fabricant, respectiv de prestator și nu trebuie confundată cu garanția în sine;
  • servicii de intervenție, sisteme de securitate derulate sub forma acțiunilor corective efectuate la solicitarea beneficiarului, pentru o mai bună pază și protecție. Intervenția reprezintă întreg ansamblul de operațiuni necesare a fi efectuate pentru remedierea unui echipament defect sau pentru corectarea parametrilor tehnici de funcționare a sistemelor prin aducerea acestora în parametrii normali de lucru; acest serviciu se prestează în maxim 48 ore de la solicitare.
  • servicii prestate la comandă reprezintă extinderi, modificări sau lucrări suplimentare ce se efectuează asupra sistemelor existente sau separate de acestea, ca urmare a unei comenzi înaintate de către beneficiar către prestator.

 

CERE OFERTA!