REGULAMENT campanie Mergi fara griji in vacanta cu D.O Security

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Art. 1 Campania "Mergi fara griji in vacanta cu D.O Security" este desfasurata de catre D.O Security Grup Paza si Protectie S.R.L (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”) cu sediul in Str. Nicolae Titulescu, nr. 2, incinta Carpatex, corp finisaj, Brasov. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in cele ce urmeaza “Regulament”).

Art. 2 Campania se desfasoara pe pagina de Facebook D.O Security www.facebook.com/dopazasiprotectie și  in site-ul oficial www.dosecurity.ro

Art. 3 Regulamentul este disponibil gratuit tuturor celor interesati, in orice moment pe www.dosecurity.ro/

Art. 4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii in prealabil a Participantilor cu privire la orice modificare a vreunuia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina www.facebook.com/dopazasiprotectie si www.dosecurity.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei

Art. 5 Campania "Mergi fara griji in vacanta cu D.O" se va desfasura in perioada 3 iulie – 31 august 2019. Extragerea va avea loc in data de 31 august 2019.

Detaliile campaniei, tematica si mecanismul de inscriere vor fi stabilite de catre administratorul societatii, iar Organizatorul le va face publice pe site-urile www.facebook.com/dopazasiprotectie si www.dosecurity.ro.

Art. 6 Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce Participantii la concluzia ca aceasta Campanie este inca in desfasurare si este de actualitate.

 

Sectiunea 3. Dreptul de participare

Art. 7  In cadrul Campaniei poate participa orice persoana interesata si care indeplineste urmatoarele conditii:

  • conditia de a-si instala un sistem de securitate in valoare de minim 4000 lei, cu echipamentele si resursele umane apartinand societatii D.O Security Grup Paza si Protectie S.R.L., in perioada 3 iulie - 31 august 2019, cu exceptia angajatilor D.O Security Grup Paza si Protectie S.R.L si D.O System Security S.R.L., precum si a sotilor si rudelor/afini pana la gradul IV inclusiv.
  • Conditia de a incheia cu societatea noastra ulterior instalarii sistemului un contract de monitorizare si interventie pentru obiectivul solicitat pentru instalare si de a mentine in vigoare acest contract de monitorizare pe o perioada minima de 12 luni.

Prin participare la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament Oficial al Campaniei precum si detaliile ulterioare de desfacere, stabilite prin decizie a Organizatorului.

 

Sectiunea 4. Descalificare

Art. 8 In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la elimiarea din concurs.

 

Sectiunea 5. Premiul oferit

Art. 9 In cadrul acestei campanii, organizatorul ofera 1 premiu, pentru un castigator, constand intr-un 1 voucher cu valabilitate pana in 31 decembrie 2020 din cadrul agentiei de turism SMART TOURS BRASOV, catre orice destinatie isi alege castigatorul, avand dreptul sa beneficieze de vacanta atat individual, cat si insotit.

Valoarea voucherului este de 1000 de euro.

 

Sectiunea 6. Mecanismul companiei si modalitatea de desemnare a castigatorului

Art. 10 D.O Security va face public concursul pe pagina sa de Facebook (www.facebook.com/dopazasiprotectie) si pe site-ul oficial (www.dosecurity.ro) si va informa participantii cu privire la perioada si mecanismul fiecarei campanii, respectiv pasii ce trebuie urmati pentru inscriere.

Castigatorul va fi desemnat in data indicata de Organizator, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul www.random.org dupa caz:

Fiecare participant este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la Campania Organizatorului.

Art.11 Numele castigatorului va fi facut public pe pagina de Facebook (www.facebook.com/dopazasiprotectie) si pe site-ul official (www.dosecurity.ro).

Art.12 In cazul in care castigatorul nu isi revendica si nu ridica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data finalizarii campaniei, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului Regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare. Castigatorii vor intra in posesia premiilor prin prezentarea cartii de identitate si al contractului de prestari servicii incheiat cu societatea D.O Security Grup Paza si Protectie S.R.L. iar predarea premiului se va face in incinta sediului D.O Security, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat cu Organizatorul.

Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

 

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal

Art. 13 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale, aplicabile in materia protectia datelor cu caracter personal, inclusiv, la prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016.

Art. 14 Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor ce rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament prin care participantii, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art.15 Participantii la Campanie vor semna obligatoriu Declaratie de consimtamant, disponibila in momentul inscrierii.

Prin participarea la Concurs, Participantii isi exprima in mod expres si neechivoc acordul ca Organizatorul sa proceseze gratuit, datele cu caracter personal ale Participantilor in scopul desfasurarii acesteia pentru a putea permite inscrierea participantilor in Concurs, includerea lor in tragerea la sorti, posibilitatea acestora de a fi desemnati castigatori si acordarea premiilor.  

Vor fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal:

  1. a) pentru toti Participantii: nume si prenume (Facebook ID), varsta, nr. telefon, numar serie ci, adresa de mail;
  2. b) pentru toti Participantii desemnati castigatori: numarul de telefon mobil, numele si prenumele, CNP, adresa de domiciliu.

Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorului prezentului Concurs si premiul acordat.

Refuzul de a dezvalui aceste date, furnizarea incompleta sau refuzul prelucrarii acestora indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, Participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Concursului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti fara consimtamantul prealabil al Participantilor in cauza, cu exceptia numelor, prenumelor si premiului castigat care vor fi facute publice potrivit obligatiei legale ale Organizatorului.

Participantul are urmatoarele drepturi:

  1. dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;
  2. dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal;
  3. dreptul de a solicita Organizatorului stergerea datelor cu caracter personal atunci cand acestea nu mai sunt necesare in scopul organizarii si desfasurarii Concursului;
  4. dreptul de a solicita Organizatorului restrictionarea prelucrarii;
  5. dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care ii privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat;
  6. dreptul de a se opune prelucrarii, inclusive celor efectuate in scopuri de marketing;  

Participantii pot contacta Organizatorul in legatura cu oricare dintre drepturile sale sau pot inainta o plangere in legatura cu modul in care sunt utilizate datele sale cu caracter personal printr-o cerere adresata catre: DO SECURITY.

In urma unei astfel de plangeri, se vor lua toate masurile conforme cu legea, iar daca un Participant se considera neindreptatit poate contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pe www.dataprotection.ro.

 

Sectiunea 8. Litigiile si legea aplicabila

Art. 16 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanii se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

Sectiunea 9. Contact

Art. 17 Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook (www.facebook.com/dopazasiprotectie) sau la adresa de email secretariat@dosecurity.ro.