Agent de securitate

Agent de securitate

Solutia de paza cu agent de securitate reprezinta o misiune foarte importanta, iar pentru acest lucru trebuie sa stiti ca fiecare agent de paza D.O Security este instruit periodic, astfel incat, toate serviciile sa fie garantate.

I. PAZA OBIECTIVULUI
Se realizează de către agenţii D.O. Security, prin pază în punct fix şi patrulare care vor urmări:
a. Paza obiectivului, bunurilor şi valorilor primite în pază şi asigurarea integrităţii acestora,
b. Supravegherea în special a locurilor şi punctelor vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii acestuia.

II. CONTROL ACCES
Se realizează de către fiecare agent de securitate D.O. Security la punctul de control acces prin care se urmăreşte:
a. Accesul în obiectiv numai în conformitate cu prevederile legale şi cu dispoziţiile interne,
b. Controlul la intrarea şi ieşirea din incinta obiectivului a persoanelor, mijloacelor de transport,
c. Agentul de paza va urmari prezenţa conform orarului de lucru al unităţii,
d. Interzicerea accesului personalului aflat sub influenţa alcoolului sau consumul unor astfel de produse în obiectiv,
e. Neintroducerea de băuturi alcoolice, substanţe toxice, explozive sau obiecte interzise,
f. Intrarea personalului străin în zone neautorizate.